Pilota gàstrica

La pilota gàstrica, és un tractament que es realitza a través d’una esfera suau, flexible i expansible el material és de silicona. Aquesta esfera s’introdueix a l’estómac del pacient mitjançant la tècnica d’endoscòpia en el moment en què el pacient ha estat dormit amb sedació.

Bypass Gastrico

Depenent del tipus de necessitat, dit pilota gàstrica haurà de romandre un mínim de 6 mesos i un màxim de 12 retirant-se del pacient amb la mateixa tècnica amb la qual es va introduir.

Aquesta col·locació és senzilla i no requereix de ser hospitalitzat. Com que no es realitzen incisions, la recuperació sol durar unes poques hores realitzant vida normal des d’aquest moment. No obstant això es deu continuar amb un tractament nutricional adequat per consolidar els hàbits dietètics correctes fins a completar el tractament.

Durant tot el tractament és necessari el seguiment mèdic de l’especialista en nutrició i psicologia.