Eliminació de la Sudoració

Tractament eficaç per eliminar la sudoració axil·lar, palmar i plantar a través de l’aplicació de la toxina botulínica (Botox).

Aquesta toxina bloqueja els missatges procedents dels nervis parasimpàtics que ordenen a les glàndules sudorípares produir suor.

Aquest tractament d’Eliminació de la sudoració excessiva s’ha de repetir un cop   al any.

Demani cita ara

 

Enviar