Aquesta secció conté els termes i condicions sota les quals CLINICA BELBA  ofereix la informació, productes i serveis continguts en el seu portal d’Internet  https://clinicabelba.com  als usuaris del mateix.

La utilització, per l’usuari, de la informació d’aquesta pàgina web significa l’acceptació total de l’Avís Legal. Recomanem que l’usuari llegeixi l’Avís Legal sempre que visiti aquesta pàgina web.

1. Àmbit d’aplicació. Legislació i jurisdicció aplicable

Els continguts informatius, productes i serveis inclosos en el present portal estan dirigits a professionals i consumidors amb residència a Espanya i es regirà per la legislació espanyola. En cas de controvèrsia quant a la seva interpretació, execució o compliment, les parts, amb expressa renúncia al seu propi fur, si el tinguessin es sotmeten expressament a l’exclusiva jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de València.

2. Protecció de dades personals

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que les dades de caràcter personal que demanem als nostres usuaris a través de diversos formularis podran ser incloses en fitxers informàtics , que el seu titular és CLINICA BELBA , amb la finalitat de mantenir i gestionar els serveis en el seu cas contractats per l’usuari, així com per informar-los de les activitats, productes i serveis oferts per oa través del portal i de la pròpia associació.

Els usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud escrita, datada i signada, amb indicació del seu nom, cognoms, domicili i fotocòpia del DNI, que hauran de dirigir a CLINICA BELBA  per correu electrònic info@clinicabelba.com.

Les dades personals recollides no seran en cap cas cedides a tercers, ni fets públics, excepte en els supòsits en què els propis usuaris siguin els que, amb fins promocionals, els publiquin per procediments en línia o demanin la publicació de manera expressa.

CLINICA BELBA manté les seves instal·lacions, sistemes i fitxers en les degudes condicions per a garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

La custòdia i tractament de les dades personals facilitades per l’usuari a terceres persones o entitats proveïdores del portal correspon exclusivament a aquelles i, en conseqüència, l’exercici dels corresponents drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició haurà de fer front a aquelles persones , úniques responsables del seu emmagatzematge i tractament automatitzat.

3. Clau personal d’accés

En el cas que s’hagués facilitat als usuaris la possibilitat de crear claus personals d’accés, compostes per un codi d’usuari (login) i una contrasenya (password) per poder visitar zones d’ús restringit, aquests seran els únics que podran fer ús del mateix i, en conseqüència, es responsabilitzaran per totes les operacions realitzades amb aquestes claus.

Amb aquesta finalitat, l’usuari haurà de tenir uns caràcters que no siguin fàcilment identificables i mantenir-los en secret. Facilitar, usar, intentar desxifrar les claus d’accés d’altres o revelar-se a altres persones no autoritzades és considerat com una greu violació de les normes d’utilització i seguretat. Si l’usuari tingués raons per creure que la seva clau és o pot ser coneguda per alguna persona no autoritzada per a això, haurà de posar immediatament en coneixement de CLINICA BELBA , a través del correu info@clinicabelba.com , perquè li sigui assignada una nova.

4. Exactitud de la informació

Les informacions contingudes en el portal han estat elaborades exclusivament amb caràcter divulgatiu i no tenen valor oficial, llevat quan així s’indiqui, ni constitueixen assessorament legal com a tals.

CLINICA BELBA no garanteix que la informació continguda en el portal sigui exacta, vigent o completa. Aquesta es proporciona “tal com està” i sota cap circumstància garanteix, de manera implícita o explícita, l’obtenció d’un resultat determinat o la seva adequació a un objectiu concret, per la qual cosa CLINICA BELBA  no es fa responsable de cap pèrdua, ja sigui directament o indirecta, causada com a conseqüència d’una decisió presa basant-se en la informació aquí facilitada.

Les informacions i continguts existents poden ser canviats o retirats sense previ avís. Igualment es podran realitzar millores o canvis en els productes, serveis, disseny o programes utilitzats per al seu funcionament en qualsevol moment i sense previ avís.

5. Propietat intel·lectual i industrial

El contingut d’aquest portal (incloent textos, imatges, dissenys, estructura, combinacions de colors, logotips, animacions, fitxers d’àudio i vídeo, etc.) està protegit per les lleis de propietat intel·lectual i industrial.

Queda prohibida la seva reproducció -excepte per a ús privat de l’usuari-, distribució, comunicació pública i transformació sense l’autorització expressa i escrita de  CLINICA BELBA , mitjançant la seva sol·licitud per mail a info@clinicabelba.com .

6. Hipertextos i enllaços amb altres llocs o pàgines

El portal conté enllaços (links) a altres pàgines de tercers, els continguts CLINICA BELBA , tot i els controls periòdics que realitza, no pot controlar en tot moment. La connexió d’un usuari des del portal amb aquests altres llocs de la xarxa aliens a la nostra organització es realitzarà, per tant, sota l’exclusiva responsabilitat del navegant.

En conseqüència, el portal no pot garantir, en relació a aquestes altres pàgines, la seva qualitat, exactitud o adequació. De cap manera es pot considerar que aquestes connexions siguin una prolongació de la nostra pàgina, ni que compartim els punts de vista en elles expressats o tinguem cap relació amb els productes o serveis proporcionats o venuts per les mateixes.

No obstant això, si observés en elles qualsevol informació que pogués ser contrària a les lleis, a la dignitat de les persones, o de caràcter racista, xenòfob o apologètica del terrorisme o la violència, preguem que ens ho comuniqui mitjançant info@clinicabelba.com , a fi d’estudiar la conveniència d’eliminar-les.

7. Exempció de responsabilitat

El portal no es fa responsable de qualsevol dany o pèrdua, sigui directa o indirecta, casual o conseqüencial, causat per l’accés al o per l’ús del mateix, de les informacions contingudes en ell, dels productes o serveis en ell oferts per tercers o de qualsevol connexió realitzada a altres pàgines o llocs des d’aquest.

El portal no es fa responsable dels possibles errors que es poguessin produir pel fet d’utilitzar versions de navegadors no actualitzades, o de les conseqüències que es puguin derivar del mal funcionament o incorrecta utilització del navegador, ni es responsabilitza o garanteix, de manera implícitament o explícita, que l’accés al portal sigui ininterromput o que estigui lliure d’error.

8. Validesa

Si per qualsevol disposició legal o declaració judicial alguna de les normes contingudes en aquests apartats no s’ajustés a Dret, això no obsta perquè la resta dels termes i condicions no afectats es considerin vàlids a tots els efectes.

9. Ús de cookies

CLINICA BELBA podrà utilitzar cookies per personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l’usuari pel seu lloc web. Les cookies s’associen únicament a un usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l’usuari.

L’usuari podrà configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal·lació de les cookies enviades per CLINICA BELBA , sense que això perjudiqui la possibilitat de l’usuari d’accedir als continguts.